The Hazard Factory: Infrastructure

Training voor gevarendetectie in Virtual Reality

Omschrijving

The Hazard Factory is een training voor gevarendetectie in Virtual Reality. De training focust zich op gevaarlijke situaties bij werken aan infrastructuur zoals wegenwerken, werken aan een sluis, tankenpark op een luchthaven en werken aan de metro. In de klassieke trainingen duiden werknemers gevaren aan op een afbeelding. In dit project vertaalde VR Base de klassieke training naar een immersive 3D ervaring.

De deelnemers lopen vrij rond op een werf vol veiligheisrisico’s. Het doel van de training is deze risico’s te detecteren en aan te duiden. Na het aanduiden van het risico krijgt de deelnemer een meerkeuzevraag over de situatie.

Na afloop worden de resultaten gebundeld en kunnen deze geraadpleegd worden in een centrale hub. Zowel het teamresultaat als de individuele resultaten zijn in de hub te bekijken.

Project in beeld